การฝากส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ประจำปีงบประมาณ 2564

1.ตุลาคม 2563
2.พฤศจิกายน 2563
3.ธันวาคม 2563
4.มกราคม 2564
5.กุมภาพันธ์ 2564

6.มีนาคม 2564

 

     ประจำปีงบประมาณ  2563

1.ตุลาคม 2563
2.พฤศจิกายน 2563
3.ธันวาคม 2563
4.มกราคม 2563
5.กุมภาพันธ์ 2563
6.,มีนาคม 2563
7.เมษายน 2563
8.พฤษภาคม 2563
9.มิถุนายน 2563
10.กรกฎาคม 2563
11.สิงหาคม 2563
12.กันยายน 2563


ประจำปีงบประมาณ  2562

1. ตุลาคม 2561
2.พฤศจิกายน 2561
3.ธันวาคม 2561
4. มกราคม 2562
5.กุมภาพันธ์ 2562
6.มีนาคม 2562
7.เมษายน 2562
8.พฤษภาคม 2562
9.มิถุนายน 2562
10.กรกฎาคม 2562
11.สิงหาคม 2562
12.กันยายน 2562

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

1. ตุลาคม 2560

2. พฤศจิกายน 2560

3.ธันวาคม 2560

4. มกราคม 2561

5. กุมภาพันธ์ 2561

6. มีนาคม 2561

7.เมษายน 2561

8. พฤษภาคม 2561

9.มิถุนายน 2561

10.กรกฎาคม 2561

11.สิงหาคม 2561
12.กันยายน 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

1.ตุลาคม 2559

2.พฤศจิกายน 2559

3.ธันวาคม 2559

4.มกราคม 2560

5.กุมภาพันธ์ 2560

6.มีนาคม 2560

7.เมษายน 2560

8. พฤษภาคม 2560

9. มิถุนายน 2560

10.กรกฏาคม 2560

11. สิงหาคม 2560

12. กันยายน 2560

ประจำปีงบประมาณ 2559

1.ตุลาคม 2558

2.พฤศจิกายน 2558

3.ธันวาคม 2558

4.มกราคม 2559

5.กุมภาพันธ์ 2559

6.มีนาคม 2559

7.เมษายน 2559

8.พฤษภาคม 2559

9.มิถุนายน 2559

10.กรกฎาคม 2559

11.สิงหาคม 2559

12.กันยายน 2559