การฝากส่งเอกสารผ่านระบบขนส่งภายนอก

                                           ประจำปีงบประมาณ 2564
1.ตุลาคม 2563
2.พฤศจิกายน 2563
3.ธันวาคม 2563
4.มกราคม 2564
5.กุมภาพันธ์ 2564
6.มีนาคม 2564

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

1.มีนาคม 2563
2.เมษายน 2563
3.พฤษภาคม 2563
4.มิถุนายน 2563
5.กรกฎาคม 2563
6.สิงหาคม 2563
7.กันยายน 2563