การฝากส่งเอกสารผ่านระบบขนส่งภายนอก

                                           ประจำปีงบประมาณ 2564
1.ตุลาคม 2563
2.พฤศจิกายน 2563
3.ธันวาคม 2563
4.มกราคม 2564

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

1.มีนาคม 2563
2.เมษายน 2563
3.พฤษภาคม 2563
4.มิถุนายน 2563
5.กรกฎาคม 2563
6.สิงหาคม 2563
7.กันยายน 2563