กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาสวนวลัยลักษณ์ให้มีความสวยงาม