กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา”  ณ สวนวลัยลักษณ์