กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน