กิจกรรมให้ทานไฟ

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมให้ทานไฟ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์