กิจกรรม “ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน”

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นต้นจามจุรี ขนาด 1.30 เมตร จำนวน 70 ต้น เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ถนนด้านทิศตะวันออก โบราณสถานตุมปัง