คณะส่วนล่วงหน้าของกรมราชองครักษ์ฯ เดินทางมาประชุมและตรวจดูพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561  คณะส่วนล่วงหน้าของกรมราชองครักษ์ฯ เดินทางมาประชุมและตรวจดูพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  โดยตรวจดูพื้นที่ ณ อาคารไทยบุรี และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหวัดนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องโมคลาน  อาคารบริหาร