งาน RUN for WU Hospital and WU Scholarship 2018

งาน RUN for WU Hospital and WU Scholarship 2018 วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประดู่หก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช