ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รุ่นที่ 1 .

​ตัวแทนส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมกิจกรรม อบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานรุ่นที่ 1 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล