ทำบุญทวดตุมปัง

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ  นำโดยหัวหน้าส่วน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง  วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562