บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมทำบุญทวดตุมปัง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 25622 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี พ.ศ.2562ณ โบราณสถานตุมปัง  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรมฯ  จึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว   ทั้งนี้ หากท่านในมีภารกิจด่วนที่ต้องการจะติดต่อ สามารถติดต่อได้ที่ คุณเพ็ญประภา  ขาวเขียว  โทร.0815395526