ประกาศขยายเวลาเปิด “เคาน์เตอร์บริการจ่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศขยายเวลาเปิด “เคาน์เตอร์บริการจ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ที่ทำการสำนักงานบริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารไทยบุรี
ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์