ประชุมส่วนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดประชุมส่วนประจำเดือน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 15/6 เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลจากที่ประชุมบริหาร และเป็นการติดตามงาน  รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน