ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา

วันที่ 3 มกราคม 2562   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมฯ และหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา