ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์