ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ ระบบไปรษณีย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน