วันคล้ายประสูติ 4ก.ค.66

พิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  4 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เกษมสิทธิ์ จำปาทอง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  นายสรายุทธ วราโห ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้นำนักศึกษา ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกร่วมกันถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ตามลำดับ

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป

วันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.66

วันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.66

วันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.66

วันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.66