ถวายพระพร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  4 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  ผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี

ในการนี้บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย นางโสภิดา  พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วน ทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็นอย่างดี

เครดิตภาพ : Photoandvdo Clm Wu (งานผลิตสื่อการศึกษาฯ)