พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลของศาสนาพุทธ และโต๊ะอิหม่ามขอดุอาร์ ของศาสนาอิสลาม

วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 06.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณลานโคมไฟ อุทยานพฤกษศาสตร์