พิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10″

6 มิถุนายน 2561 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมพิธีปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10″ ปฏิบัติหน้าที่ ต้อนรับและลงทะเบียนคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ