พิธีเปิดซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร บุคลากร ในพิธีเปิดซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ บริเวณซุ้มประตูวลัยคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร) เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์ ทำพิธีเจิมป้ายเพื่อเป็นศิริมงคล