วันทหารผ่านศึก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี และบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565  ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั้งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องบ้านเมืองและส่วนรวมให้สงบสุขจวบจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของทหารกล้า

ทั้งนี้ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้เป็นผู้ดำเนินการประสานผู้บริหาร หน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง การจัดเตรียมพวงมาในการร่วมพิธี

วันทหารผ่านศึก

วันทหารผ่านศึก