ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 256