ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี ศูนย์กิจการนานาชาติ และหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

cr:ข่าวจากintranet