ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น จากโครงการ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่น จากโครงการ “ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Digital Office Management System)” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเทล รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” ประเภท STRATEGIES ดีเด่นรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหลายมิติ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและมีการรายงานผลทุกเดือน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทำงานทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว ประหยัดและมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มหาวิทยาลัยของเราสามารถแข่งขันกับการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า รางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digital Transformation ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้กลไกของการกำหนดนโยบายว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้ชัดเจนว่า การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลนี้เรียกว่า ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทำให้การสั่งการของผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทำได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถรับส่งหนังสือและเอกสารได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมากต่อปี

ด้าน นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 ที่จัดขึ้นนี้ เป็นอีกโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วน จะมาร่วมช่วยกันขับเคลื่อน สร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในงานนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ที่จะเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการทรานสฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่น ๆ ในการก้าวสู่องค์กรยุคใหม่ในระยะต่อไปด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดตัวงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ภายใต้แนวคิด “Transforming to the Digital Company Now ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล” อย่างเป็นทางการ โดยจัดในรูปแบบ Virtual Event เพื่อขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ให้ก้าวผ่าน Digital Disruption สามารถทรานสฟอร์มองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 28 ตุลาคม 2564

 

cr:หน่วยประสานงาน มวล.