ลงนาม MOU

รับรองการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สโมสรฟุตบอบ MH ปักษ์ใต้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายมลฑล ณ นคร ประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มเอชคอน สุราษฯ ซิตี้ (MH ปักษ์ใต้)  ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สโมสรฟุตบอล MH ปักษ์ใต้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา เพื่อสนับสนุนนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีประสบการณ์ทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขันร่วมกับสโมสรฟุตบอลระดับอาชีพ และ ม.วลัยลักษณ์จะให้การสนับสนุนสนามฟุตบอลและสนามกีฬาอื่นๆเป็นสนามฝึกซ้อม โดยมี นายใหญ่ นิลวงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสร MH ปักษ์ใต้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร บุคลากร นักฟุตบอลทีม MH ปักษ์ใต้และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการงานด้านพิธีการ ฝึกซ้อมขั้นตอนและพิธีการการเสนอแฟ้มลงนาม และพิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม