รับรองอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 งานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงต้อนรับ Dr. Karl Trautman อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการศึกษาจาก Faculty of Social Sciences, Central Maine Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับเชิญมาบรรยายพิเศษให้กับสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านพักรับรอง

รับรองอาหารกลางวัน

รับรองอาหารกลางวัน

รับรองอาหารกลางวัน