ต้อนรับ University of Malang อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ งานอำนวยการและการประชุม จัดรับรองคณะจาก The State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาหารือและสานต่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D. Vice Rector of Information Systems, Public Relations, and Cooperation พร้อมคณะ

The State University of Malang เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดเซีย ได้รับการจัดอันดับโลกจาก THE ในลำดับที่ 1201-1500 ซึ่งม.วลัยลักษณ์ได้ลงนามความร่วมมือกับม.ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2553 และได้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของม.วลัยลักษณ์ เดินทางไปเรียนภาษาอินโดนีเซีย ณ University of Malang และได้เขียนบทความภาษาอินโดนีเซีย ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Surya หนังสือพิมพ์แนวหน้าของชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซียกว่า 16 บทความ  ส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Malang จำนวน 28 คน ได้ร่วมเรียนออนไลน์และทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอาเซียนศึกษา

นอกจากนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามต่ออายุ MOA ข้อสอบมาตรฐานวัดระดับความรู้ภาษาอินโดนีเซีย และประชุมหารือการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอีกด้วย