ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

และโอกาสเดียวกันนี้ ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต