ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอท่าศาลา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรรณ ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพงษวินัย ชูยก เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอท่าศาลา ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช