รับรองคณะจากอินโดนีเซีย

ส่วนอำนวยการและสารบรรรณจัดเลี้ยงอาหารเที่ยงรับรองคณะผู้บริหารจาก Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยง ณ บ้านพักรับรอง แก่คณะผู้บริหารจาก Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน 13 ท่าน

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ประสานมายังงานอำนวยและการประชุม เพื่อจะรับรองคณะ Dr. Bambang Susanto, Head of International Affairs, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขอนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565

รับรองคณะจากอินโดนีเซียรับรองคณะจากอินโดนีเซีย