ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนวันที่ 9 พ.ย.63

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมส่วนในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านพักรับรอง  ระหว่างเวลา 11.30 น. -15.00 น. หากหน่วยงานใดมีภารกิจเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการประสานก่อนเวลา 11.30 น. หรือสามารถติดประสานงานได้ปกติหลังเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงวันเวลาดังกล่าว