ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “Exclusive Party”

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดูแลรับรองอาหารและเครื่องดื่มงานเลี้ยง สำหรับกิจกรรมปิดการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน “Exclusive Party” ณ อุทยานพฤกษศาสตร์