ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานบริการ ระบบไปรษณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานบริหารจัดการสำนักงาน ดิจิทัลและไปรษณี ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รายละเอียดตามประกาศ