สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 29 ปี
ประชุมเลขานุการผู้บริหาร
งานเลี้ยงรับรอง
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ประชุมติดตามงานประจำเดือน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อวันพุธที่  19 มิถุนายน  2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหัวหน้าหน่วยงาน

พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลของศาสนาพุทธ และโต๊ะอิหม่ามขอดุอาร์ ของศาสนาอิสลาม

วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 06.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 29 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณลานโคมไฟ อุทยานพฤกษศาสตร์

Previous slide
Next slide

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ระบบสำนักงานดิจิทัล DOMS

                5ส

งานขนส่งไปรษณีย์

ระบบสำนักงานดิจิทัล(DOMs)