อธิการบดีพบนายกสโมสรนักศึกษา/ผู้แทนสำนักวิชาต่างๆ

อธิการบดีพบนายกสโมสรนักศึกษา/ผู้แทนสำนักวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 3 และ 4 มกราคม 2562 ณ ห้อง wu co-working space