อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและผู้นำชุมชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือทิศทางการพัฒนาการศึกษาและรายงานเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อันดับโลก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนและผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เข้าพบ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและร่วมพูดคุยหารือทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มวล.และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อันดับโลก  ในการนี้ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ทำหน้าในการดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเข้าพบ