เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร นั้น ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2561 จากเดิม เป็น ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนวันและเวลาเดิม