เลี้ยงรับรองอธิการบดีพบผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  หัวหน้าส่วน และงานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เลี้ยงรับรองอธิการบดีพบผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ณ เรือนพักรับรองริมน้ำ