เลี้ยงรับรอง อธิการบดี พบหัวหน้าส่วน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  หัวหน้าส่วน และงานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  จัดเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสอธิการบดี พบ หัวหน้าส่วน