แกนนำ 5ส หน่วยงานร่วมศึกษาดูงาน

แกนนำ 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกับแกนนำจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562

gallery