แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการอัพเดทโปรแกรมในส่วนการค้นหาหนังสือ และส่วนอื่น ๆ ที่ปรับปรุงใหม่  พร้อมติดตั้งโปรแกรมรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ DOMS แบบออนไลน์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   โดยกำหนดแผนดำเนินการ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๒๓.๐๐ น.
ในการนี้  จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)  ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๒๓.๐๐ น. และขออภัยทุกท่าน    ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้