ผังรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับพัสดุบริษัทเอกชน จากคิวรถตู้ มวล. เป็น รับพัสดุ ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมฯตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย)