แผนผังโต๊ะทำงาน  แบ่งเป็น 3 ประเภท


1.โต๊ะทำงานแบบวางคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ

โต๊ะ

2.โต๊ะทำงานแบบวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้านข้าง

โต๊ะวางด้านข้าง

3.เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน

เคาน์เตอร์

โดยมีรายละเอียดการจัดวางอุปกรณ์ดังนี้

1.ป้ายชื่อ เจ้าของโต๊ะทำงาน มีข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน

2.โทรศัพท์ ติดเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อย

3.จอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง  หูฟัง(ถ้ามี))

4.ตะกร้าวใส่เอกสาร ไม่เกิน 2 ชิ้น

5.อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น เครื่องสแกน ที่แขวนตรายาง แท่นประทับ (ถ้ามี)

6.ของใช้ส่วนตัวสามารถวางได้ 1/3 ของโต๊ะ (เช่น ปฏิทิน กระดาษโน๊ต ฯลฯ)

7.ลิ้นชักใส่อุปกรณ์สำนักงาน มีป้ายระบุ “อุปกรณ์สำนักงาน”

8.ลิ้นชักใส่ของใช้ส่วนตัว มีป้ายระบุ “ของใช้ส่วนตัว”

9.เคสคอมพิวเตอร์

10จุดวางรองเท้า สามารถไว้ได้ไม่เกิน 1 คู่

11.จุดวางถังขยะ ไม่กีดขวางทางเดิน ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้ง เท่านั้น

12.เก้าอี้ มีความสะอาดเรียบร้อย และเก็บเข้าที่เมื่อเลิกงาน

หมายเหตุ : ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ ไม่เจาะจงว่าต้องเหมือนตามผัง ทั้งนี้ให้ยึดตามความสะดวกของการใช้งานของเจ้าของโต๊ะ หรือลักษณะของจัดวางโต๊ะ/การเดินสายไฟ แต่ให้ยึดหลักของจำนวนของที่วางเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่มากเกินความจำเป็นตามมาตรฐานกลาง 5ส

 

 

 

แผนผังการจัดวางตู้เอกสาร/อุปกรณ์สำนักงาน

ผัง
ผัง
ผัง