แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเลขานุการ เพื่อพัฒนาสู่ “เลขานุการมืออาชีพ”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเลขานุการ เพื่อพัฒนาสู่ “เลขานุการมืออาชีพ”