เดือน: พฤศจิกายน 2021

ประเมินสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินถึงประสิทธิภาพการใช้งานของร …

Focus Group ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Doms) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย Read More »

รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน่วยงานที่มีผลงานเด่น

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับช …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน่วยงานที่มีผลงานเด่น Read More »

reception for the Consulate of Republic of Indonesia

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองอาหารกลางวัน กงศุลใหญ่อินโดนีเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ บ้านพักรับรอง  ส่วนอำ …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองอาหารกลางวัน กงศุลใหญ่อินโดนีเซีย Read More »

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนต …

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2564 Read More »