เดือน: มิถุนายน 2022

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง …

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน Read More »

Focus Group ศูนย์การแพทย์

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการทรานสฟอร์มในเรื่องของ Digit …

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Doms ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ชี้แจงการจัดทำ blog

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียน Blog และการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซ …

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียน Blog และการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2565 Read More »