ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง …

ตัวแทน 5ส ส่วนอำนวยการและสารบรรณเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมิถุนายน Read More »