สิงหาคม 2022

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยงานอำนวยการและการประชุม พร้อม …

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

Open Project สำหรับระบบ MIS

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Open Project สำหรับระบบ MIS”

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ WU MIS ขึ้นโดยใช้โปรแกรม …

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Open Project สำหรับระบบ MIS” Read More »

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

ตามทีี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดศูนย์บริการรั …

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน Read More »